Make your own free website on Tripod.com


KATA PERINTAH / PERGERAKAN / SEKUEN BARU
BAGI SATU UPACARA PERBARISAN
= BAB 5 =
SEKUEN PERBARISAN
KATA PERI. BARU (PP BARIS)
PERGERAKAN
CATATAN
1. Kedudukan perbarisan telah siap mengambil tempat dalam kedudukan senang diri menunggu ketibaan.

Ketibaan penerima tabek hormat.


-
 
 

-
 

"Baris, Baris... Sdia"
 
 

"Kawalan Kehormatan, Rusuk... ta"


-
 
 

PP Baris sedia secara bersediri sebelum memberi kata-kata perintah.

Anggota perbarisan membuat pergerakan sedia seperti mana bilangan satu ruangan (c) bab 1.
 

Anggota kawalan kehormat membuat pergerakan rusuk senjata seperti mana bilangan 4.1. ruangan (c) bab 4.
 


 
 
 
 
  1. Hukuman PP Baris yang pertama itu adalah merangkumi semua anggota yang terlibat dengan perbarisan.
  2. Hukuman berikutnya hanya kepada anggota Kawalan Kehormat sahaja.
2. Apabila penerima tabek hormat telah mengambil tempat di pentas / tempat tabek hormat.
 

3. PP Baris mara ke hadapan untuk melaporkan perbarisan.

4. Selesai melapor, PP Baris bergerak separuh kanan, menunggu Penerima Tabek Hormat dan seterusnya mengiringi Penerima Tabek Hormat untuk membuat pemeriksaan Kawalan Kehoarmat.

"Kawalan Kehormatan, Hormat Diraja / Perdana Menteri / Panglima /, Hormat.... ta"
 

-
 

-
 
 

Anggota Kawalan