Make your own free website on Tripod.com


KATA PERINTAH PERGERAKAN KAWAD BARU
= BAB 3 : BERHENTI =
(a)
Kata Perintah Asal
(b)
Kata Perintah Baru
(c)
Pergerakan / Perbuatan Baru
3.1. BERHENTI SEMASA BERJALAN

Kata Perintah:-

"Skuad, berhenti"

Kata perintah tidak berubah cuma perkataan "berhenti" ditajamkan / dipendekkan dengan sebutan "ti" sahaja. Pergerakan tidak berubah tetapi dipantaskan.