Make your own free website on Tripod.com
 

TERIMA KASIH ATAS MINAT ANDA UNTUK MENJADI SEORANG SUKARELAWAN SALAM.

Sila lengkapkan borang di bawah. Kami akan mengirimkan borang pendaftaran kepada anda untuk mendaftar sebagai seorang sukarelawan penuh masa. Sekiranya anda ingin menjadi seorang sukarelawan sepenuh masa, sila merujuk pada bahagian mengenai tugas separuh masa untuk mendapatkan borang pendaftaran yang betul. Ini adalah borang percubaan sahaja. Tiada kena mengena dengan apa-apa organisasi sekalipun!!!.

Nama
:
Nombor KP
:
Umur
:
Tarikh lahir
:
Jantina
:
Lelaki Perempuan
Status diri
:
Belum Kahwin Sudah Kahwin
Keturunan
:
Alamat surat- menyurat
:
Alamat E-mail
:
Nombor telefon
:
(Pejabat)
(Rumah)
(Telefon Bimbit)
Nombor fax
:
Pekerjaan
:
Majikan
:
Pertanyaan
:
Saya ingin bersukarela : Sepenuh Masa Separuh Masa

Alamat Surat-Menyurat

Yayasan Salam Malaysia
8 Jalan Utara, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: (603) 758 4021
Fax: (603) 758 4031
E-mail

<form ACTION="/cgi-bin/mir-fb/kandungan/penuhmasa/ " METHOD="POST" ENCTYPE="application/x-www-form-urlencoded">